Werkzaamheden afgelopen periode

Werkzaamheden afgelopen periode

Schouw
In maart is een schouwronde uitgevoerd waarbij alle masten zijn gecontroleerd en waarbij de gegevens uit databestand zijn geverifieerd. Dit betreft zowel gegevens van de lichtmasten als van de armaturen.

Stabiliteitsmetingen
Op basis van het (geactualiseerde) databestand is een selectie gemaakt van masten waarop een stabiliteitstest worden gedaan. In de overeenkomst met de gemeente is vastgesteld dat per straat per 5 masten ouder dan 40 jaar één stabiliteitsmeting wordt uitgevoerd. Het resultaat van deze meting kan zijn dat de mast van voldoende kwaliteit is waardoor deze nog een gegarandeerde levensduur van minimaal 6 jaar heeft of dat deze wordt afgekeurd. In een enkel geval kan de meting tot gevolg hebben dat de mast bezwijkt en direct vervangen moet worden. De stabiliteitsmeting is uitgevoerd in april en gerapporteerd op 22 mei.

Analyse gegevens masten
Op basis van de uitkomsten van de stabiliteitsmeting en de eisen uit de vraagspecificatie kan precies bepaald worden welke masten vervangen moeten worden en tevens welke masten geschikt zijn voor hergebruik. Deze analyse is eind mei uitgevoerd.

Analyse gegevens armaturen
Eind mei is ook de analyse van de armaturen uitgevoerd. Criterium is dat als de gemiddelde leeftijd van de armaturen per straat 20 jaar of meer is, alle armaturen in de straat vervangen moeten worden door armaturen met LED-verlichting. Op basis van de analyse blijkt dat dit in totaal ruim 1000 armaturen betreft.