Uitvoering halverwege

Uitvoering halverwege

Het vervangen van de oude lichtmasten en armaturen is volop in uitvoering. Van de 10 clusters zijn in cluster 1 tot en met 6 alle armaturen inmiddels vervangen en de in cluster 1 tot en met 4 alle lichtmasten.

Het vervangen van de armaturen gaat zeer voorspoedig, we liggen hier zelfs voor op schema. Het is in sommige gevallen nog wel even wennen aan het lichtbeeld van de nieuwe verlichting. LED heeft namelijk een wat andere uitstraling dan de oude vertrouwde maar energieslurpende armaturen. Bij het plaatsen van de armaturen wordt hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden door het draaien van het armatuur of eventueel aanbrengen van plaatjes die de spreiding van het licht kunnen beïnvloeden.

Het vervangen van de lichtmasten loopt iets achter op het schema. Voor de parallelweg (cluster 2) moet eerst een omleidingsroute worden aangevraagd omdat het niet mogelijk is tijdens de werkzaamheden te passeren. Deze straat is vooralsnog iets doorgeschoven in de planning. Verder moeten relatief veel verkeers- en straatnaamborden en zelfs sierverlichting opnieuw worden bevestigd. Vanaf volgende week zal een tweede ploeg worden ingezet om de achterstand in te lopen.

De verwachting is dat de werkzaamheden conform planning voor de bouwvak geheel kunnen worden afgerond.