Investeren in energiebesparing

Gemeente Neder-Betuwe is gestart met de vervanging van de openbare verlichting. Ze kiest voor de meest duurzame oplossing, waarbij de benodigde
energie wordt opgewekt binnen de gemeentegrenzen. De doelstelling van gemeente Neder-Betuwe is om in 2021 voor 50% energieneutraal te zijn. Met dit project is de gemeente hard op weg om
deze doelstelling te realiseren.

Naast de eigen panden van de gemeente ontvangt het bedrijfsleven het aanbod om tegen gunstige condities mee te werken aan het energieneutraal maken van Neder-Betuwe. Enerzijds door energieopwekking, anderzijds door energiebesparing. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Energieopwekking met zonnepanelen De benodigde energie wordt geheel met zonnepanelen opgewekt. Ziut (de verlichtingsspecialist waaraan de gemeente het project heeft uitbesteed) en Greenspread (specialist in zon-PV-systemen) werken hierbij samen om een optimaal resultaat te behalen. De afgelopen jaren zijn al 1.200 zonnepanelen geplaatst in de gemeente, onder meer op het gemeentehuis, twee brandweerkazernes en een aantal scholen en sporthallen.

Energiebesparing met led-verlichting

Onderdeel van het plan is het vervangen van conventionele verlichting door energiezuinige led-verlichting in bedrijfshallen en kantoren. Dit biedt enorme besparingskansen voor de bedrijven in
Neder-Betuwe. Een besparing van 60% op de energiekosten van de verlichting is al snel haalbaar. In sommige situaties is zelfs een besparing van 85% mogelijk door de verlichting dynamisch te maken. De maandelijkse besparing op de energierekening is hoger dan de kapitaallasten die horen bij de nieuwe verlichting. Vanaf de eerste dag wordt geld bespaard en tegelijkertijd wordt bijgedragen aan het energieneutraal maken van de gemeente Neder-Betuwe.

Kosteloze haalbaarheidsstudie

De komende periode inventariseren Greenspread en Ziut welke locaties kansrijk zijn voor de toepassing van led-verlichting en/of zonnepanelen. Geïnteresseerde dakeigenaren kunnen kosteloos
een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren waarbij ook de mogelijkheden voor energiebesparing via led-verlichting in kaart worden gebracht. Het rendement van de totale investering neemt hierdoor
in veel gevallen toe.

Aantrekkelijk aanbod

Door het gunstige subsidieklimaat is het op dit moment interessanter dan ooit om voor zonnepanelen te kiezen. De terugverdientijd van led-verlichting is doorgaans veel korter dan vijf jaar. De combinatie kan zelfs nog aantrekkelijker worden door het gehele traject te realiseren zonder dat u zelf investeert. Wij investeren in de installaties en u betaalt een vast bedrag per kwartaal. Dit bedrag verdient u terug omdat u minder stroom van het net afneemt. Op die manier delen we de opbrengsten en risico’s van het project, waarbij wij u volledig ontzorgen. Wij verzorgen tijdens de leaseperiode namelijk ook de monitoring van de systeemprestaties en het beheer en onderhoud. Kortom: duurzaam zonder zorgen.

Energieneutraal

Bedrijven die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheid om op deze manier bij te dragen aan een energieneutrale gemeente en aan de eigen doelstellingen op het gebied van maatschappelijk
verantwoord ondernemen, kunnen contact opnemen met Ziut. Ziut maakt met u een afspraak voor een locatiescan met een haalbaarheidsstudie als resultaat. In deze studie worden de technische
en financiële mogelijkheden uiteengezet.