Duurzaamheid

Business case Industrie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Energie 8 cent, branduren 24 uur 365 dagen per jaar.
 • Ontwerp was 493 stuks klokarmatuur HPI van 400watt + 40 watt vsa terug naar 150 Watt led = 67% besparing. (1.938.082 KWh per jaar terug naar 641.720 KWh)
 • Extra besparing door sensoren was 40% berekend. Totaal besparing energie zou dan 80% zijn.
 • Praktijk. Meeste led highbays staan nu ingesteld op 100Watt en schakelen bij geen beweging na 2 minuten af naar 44 Watt.
 • Lichtniveau is voldoende, variërend van 175 lux tot 350 lux.
 • We moeten nog echt gaan meten maar de verwachting is nu dat de totale energiebesparing uitkomt richting 90%.
 • Terugverdientijd was 1,3 jaar

 


Voorbeeldberekening Zon-PV via SDE+

Toelichting

 • De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) is geïntroduceerd om de realisatie van grootschalige duurzame energieopwekking te stimuleren.
 • Deze exploitatiesubsidie kan worden aangevraagd door de beoogde eigenaar ofgebruiker van het systeem. Dit kan een privépersoon, een publieke partij of een private partij zijn. De aanvrager mag, maar hoeft niet gelijk te zijn aan de locatie-eigenaar. In het laatste geval is wel een toestemmingsverklaring van de eigenaar nodig bij de subsidieaanvraag.


 • Zonne-energie- installaties die aangesloten worden op grootverbruiksaansluitingen (groter dan 3×80 Ampère) komen in aanmerking voor de SDE+ exploitatiesubsidie, mits er minimaal 15 kWp vermogen wordt geplaatst.
 • De SDE+ voorziet in subsidiëring van de daadwerkelijk geproduceerde duurzame energie. In het geval van zonne-energie ontvangt de exploitant een vastgesteld bedrag per kWh, voor een gegarandeerde periode van vijftien jaar.
 • De SDE+ wordt gefaseerd opengesteld: in de eerste fase kan alleen tegen het laagste subsidietarief worden aangevraagd. De maximale subsidie loopt per fase op, maar het risico bestaat dat het budget na verloop van tijd “op” is. De SDE+ kan op 0,1 cent nauwkeurig worden aangevraagd. Het maximale basisbedrag voor aanvragen in 2017 voor zon-PV is 12,5 cent per kWh.
 • De exacte hoogte van de subsidie wordt jaarlijks vastgesteld en is samengesteld uit het vaste basisbedrag (maximaal € 0,125 per kWh) minus het jaarlijks opnieuw vastgestelde correctiebedrag. Voor 2017 is het voorlopige correctiebedrag € 0,035 per kWh. De SDE+ wordt jaarlijks verstrekt tot een maximum van 950 kWh/kWp.


Voorbeeldproject

Als voorbeeld gebruiken we MFC De Noordsuythoeve in Noordbroek. Op de daken van dit MFC is ruimte voor schaduwvrije plaatsing van 276 zonnepanelen. De mogelijke opstelling van 276 zonnepanelen op MFC De Noordsuythoeve in Noordbroek.