12 maart start vervangen armaturen en lichtmasten

12 maart start vervangen armaturen en lichtmasten

Op 12 maart Start Ziut met het vervangen van de eerste armaturen en lichtmasten in de gemeente Betuwe. De afgelopen periode zijn alle berekeningen uitgevoerd, is de planning gemaakt en zijn de benodigde materialen besteld.

Zoals eerder aangegeven wordt er in clusters gewerkt. Het gehele werkgebied binnen de gemeente waar masten en armaturen worden vervangen is verdeeld in 10 clusters. De werkzaamheden worden per cluster uitgevoerd waarbij gestart wordt bij cluster 1 en geëindigd met cluster 10. De gehele operatie loopt tot aan de zomervakantie.

In welke straat en op welke plaatsen precies gewerkt gaat worden is afhankelijk van de leeftijd en kwaliteit van de masten en armaturen in de straat. In bijgaande figuur wordt de planning per straat zichtbaar door te klikken op het bolletje in de straat.

Wat merkt u ervan?
Ziut doet er alles aan om de overlast voor bewoners te beperken. Toch kan het zijn dat u als bewoner overlast ondervindt doordat de weg in uw straat deels geblokkeerd wordt waardoor uw huis minder goed bereikbaar is of u uw auto niet kunt parkeren. Dit zal meestal van korte duur zijn en wij gaan ervan uit dat wij op uw begrip mogen rekenen.

Van belang is natuurlijk ook dat wij ons werk veilig kunnen uitvoeren. Daarom zullen wij het gebied waar wij aan het werk zijn afhankelijk van de verkeerssituatie, afzetten met hekken en zullen wij naar behoefte verkeersmaatregelen treffen. Ook hiervoor vragen wij uw begrip. Door rekening met elkaar te houden Creëren we een veilige werkplek voor ons allemaal.

 Vragen of klachten
Houd deze website goed in de gaten. Aanvullende informatie over de werkzaamheden of eventuele wijzingen in de planning worden direct via deze site gecommuniceerd. Mocht er toch iets niet goed verlopen of heeft u vragen over onze werkzaamheden, neem dan gerust contact op via het contactformulier op deze website.